Kadra pedagogiczna

KADRA PEDAGOGICZNA SZKOLNEGO PUNKTU KONSULTACYJNEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

NAUCZYCIELE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

IWONA PROKOP

DANUTA MONIKA SIERAKOWSKI

MARCELINA STUDZIŃSKA

NAUCZYCIELE JĘZYKA POLSKIEGO

OLIMPIA MARTA PERWEJNIS

MAGDALENA KULIG

NATALIA KAROLINA TRAJNOWICZ

NAUCZYCIEL WIEDZY O POLSCE

KATARZYNA SŁABOWSKA-WACHOWIAK

REFERENT SZKOŁY

IWONA PROKOP

KIEROWNIK SZKOŁY

KATARZYNA SŁABOWSKA-WACHOWIAK